GLAVNA KNJIGA

Najprej par besed o Glavni knjigi in Saldakontih. Čeprav gre za ločena programa so saldakonti povsem integrirani v glavno knjigo. Gre za specifično rešitev, ki

PREBERI VEČ »

SALDAKONTI

Mnogo vrst analiz partnerj-a(ev) pregled odprtih postavk na katerikoli dan pregled prometa po atributih analize stroškov in prihodkov generalno ali po partnerjih več variant zapiranj

PREBERI VEČ »

PREJETI RAČUNI

Od knjige dospelih faktur do knjiženja vse potrebne evidence tudi o likvidaciji (komu je predana, kdaj, itd …) zaradi integriranosti v sistem se že na

PREBERI VEČ »

AVANSI

Z uvedbo DDVja znajo avansi postati problematični, če s programom ni dovolj poskrbljeno za evidence. Modul avansi je razdeljen na del, ki se nanaša na

PREBERI VEČ »

DDV

Nobenih dodatnih evidenc ni potrebno voditi. Princip pobiranja podatkov za vse potrebe DDVja poteka preko sistema knjiženj. pregled razlik med obračunskin in DDV obdobjem avtomatsko

PREBERI VEČ »

OBRESTI

Poljubno število obrestnih mer avtomatični izračun obresti in knjiženje le teh (po posebnem ukazu) seznami obračunanih obresti poljubni ročni obračuni obračun obresti zaprtih ali odprtih

PREBERI VEČ »

BLAGAJNA

prejemki in izdatki avtomatsko knjiženje v glavno knjigo in saldakonte dnevnik in ostali izpiski Klasična blagajna s prejemki, izdatki, blagajniškimi dnevniki, čeki, izpis po bankah,

PREBERI VEČ »
sbarrow