GRADBENE KALKULACIJE

Gradbene kalkulacije predstavljajo sklop programov, namenjenih vodenju in spremljanju gradnje objektov. Nastal je v sodelovanju s številnimi slovenskimi gradbenimi podjetji. Pokriva vse faze od sestave predračuna do predaje objekta v uporabo. Poleg raznih analiz, pregledov, terminskih planov in diagramov omogoča tudi enostavno vodenje situacij in modul pokalkulacije (primerjave med obračuni virov in kooperantskih storitev ter izdelave akordov). Glavni sklopi programa so Normativi, Predračuni in Situacije. S pravicami za uporabo posameznih nivojev se v programu lahko teoretično določi kar več deset uporabnikov z različnimi pravicami za uporabo programa.

GLAVNE ZNAČILNOSTI PROGRAMA

 • Večnivojski normativi;
 • možnost 100-ih normativnih cenikov;
 • vsak predračun ima svoj cenik;
 • možnost kopiranja in združevanja predračunov;
 • pregledi, analize in diagrami;
 • preprosta izdelava terminskih planov;
 • hitra in učinkovita izdelava situacij s pokalkulacijami …

 

V povezavi s finačno računovodskim paketom ponuja učinkovit nadzor nad projekti

KRATEK OPIS

Osnova programa so večnivojski normativi, kar omogoča izredno preglednost in enostavnost pri njihovem sestavljanju. Možnost iskanja normativov po raznih kriterijih zagotavlja hitrost dela, kar nekaj programov pa je namenjenih ažuriranju in manipulaciji z njimi. Že zgrajeni in preverjeni normativi omogočajo novim uporabnikom hitro uvedbo v delo s programom. Enostavno sestavljanje predračunov, analize in korekcije cenika predračuna so enostavne in učinkovite tako, da so postopki dogovarjanja z investitorjem hiteri in enostaveni. Večnivojska izdelava postavk omogoča odlično preglednost. Kopiranje cenikov in njihovo združevanje v novi cenik omogoča velik prihranek časa pri izdelavi predračunov. Prav tako je zelo učinkovita možnost združevanja predračunov. Na voljo imamo dve možnosti: združevanje celih predračunov ali združevanje delov predračunov. Zelo priročna je tudi možnost kopiranja predračunov kar pomeni, da lahko hitro, enostavno in učinkovito pripravimo več variant predračuna, kar pomeni pri večjih predračunih prihranek časa. Pomembna je dvostranska povezanost med predračuni in normativi ter med predračuni in situacijami. Številne opcije manipuliranja s postavkami zadovoljijo še tako zahtevnega uporabnika. Izdelava terminskih planov je enostavna in avtomatizirana. Zelo pomembne so razne analize , ki nam jih program omogoča. Tako poznamo analize stroškov materialov, delovne sile, delovnih sredstev itd. S pomočjodiagrama cenika predračuna in rekapitulacuje lahko vidimo kateri viri nam predstavljajo najvišji delež znotraj segmenta oz. celotnega predračuna. Podobna zadeva je diagram postavk, ki razvrsti postavke predračuna glede na delež, ki ga predstavljajo v predračunu. Situacije se sestavljajo na osnovi izdelanih predračunov pri čemer je še posebno pomembno, da kombinacije vstavljanja dodatnih del (program omogoča tri načine) zagotavljajo enostavno in izjemno učinkovito osnovo za pokalkulacije. Sama izdelava situacij je izjemno enostavna saj uporabnik vpisuje samo količine (mesečne ali kumulativne) vse ostalo pa opravi program. Analiza cen v situacijah obsega vse segmente tako, da lahko zelo preprosto spremljamo in vodimo vse stroške izgradnje. Omeniti je potrebno tudi možnost arhiviranja predračunov, normativov, situacij itd. na disketo, pri čemer nam je na voljo tudi seznam arhiviranih predračunov s šifro predračuna, opisom in oznako diskete. Program je zaradi modularne izgradnje možno nadgraditi, njegova najpomembnejša lastnost pa je prijaznost do uporabnika.

Gradbena knjiga, izpisi predračunov (20 različnih oblik), terminski plan, preko 30 različnih analiz, prenosi postavk med predračuni, združevanje več predračunov, itd. zagotavljajo najboljšo možno pot do optimalnega določanja prave ponudbene cene in priprave na začetek del.

UPORABA PROGRAMA

Program je primeren za podjetja, ki se ukvarjajo z izdelavo predračunov in gradnjo objektov. Zasnova programa omogoča enostavno izdelavo predračunov, situacij, raznih analiz itd. Opremljen je s helpi, ki uporabniku močno olajšajo delo s programom. Bistvenega pomena so večnivojski normativi, ki omogočajo zelo precizno in enostavno izdelavo predračunov.

V poplavi programov za gradbene kalkulacije, ki vsi obljubljajo ‘VSE’ ponujamo rešitev, ki naprednemu uporabniku resnično ponudi VSE:

 • pripravo cene (kalkulacije);
 • izdelavo terminskega plana (kompletna mnogo boljša rešitev kot je uporaba zunanjih programov za planiranje);
 • kompletno rešitev za kooperantske storitve;
 • spremljanje gradnje (gradbena knjiga, situacije) in pokalkulacije.
 • Finančni uspeh, akordi (ure), materiali skratka, primerjava vseh kalkuliranih in vgrajenih virov.

KONTAKTIRAJTE NAS

Zaupajte nam vaše želje in skupaj bomo pripravili ustrezno rešitev!

KONTAKT

SLEDI NAM