SoftbaseW

Kadrovski sistemi

Program glede na določene formule in zakonska pravila, omogoča obračun plač, prispevkov, ur in dopustov. Za posameznega zaposlenega se poleg vodenja vseh njegovih podatkov, lahko shranjujejo tudi elektronski dokumenti ter avtomatsko kreirajo obvestila in opozorila o prihajajočih dogodkih.

KADROVSKI SISTEMI

Program za obračun plač in vodenje kadrovskih podatkov o zaposlenih. Program glede na določene formule in zakonska pravila, omogoča obračun plač, prispevkov, ur in dopustov.

Modul plače je namenjen zakonsko ustreznemu obračunu plač. Omogočena je priprava obračuna za vse vrste dohodkov in dodatkov. Odlikuje ga prilagodljivost za posameznega uporabnika in enostaven vnos podatkov.

Osnovne funkcionalnosti:

 • Vnos zaposlenih in vseh njegovih podatkov.
 • Nastavljiv obračun za enega ali več zaposlenih.
 • Vnos postavk za obračun.
 • Prenos iz povezanih modulov (kadrovska evidenca / evidenca delovenga časa).
 • Različni šifrant.
 • Vodenje kreditov in drugih odtegljajev.
 • Povezava z eDavki (REK1, iREK, Ajpes obrazci …).
 • Pošiljanje plačilnih list po e-mailu.
 • Obračun ur in prispevkov za zasebnike.
 • Priprava plačilnih nalogov.
 • Priprava zahtevka za refundacijo.
 • Priprava poroči za FURS.
 • Priprava obvestila za M4 in datoteke za ZPIZ.
 • Različna poročila.
 • Evidenca izplačanih dohodkov.
 • Oddajanje bolniških listkov preko eVem.
 • Prenos temeljnice v glavno knjigo.
 • Obvestila za dohodnino, družinske člane in PDPZ premije.
 • Različni izpisi in analize.
 • Izpis vseh izpisov v PDF in možnost pošiljanja po e-mailu.

Zraven programa, nudimo uporabnikom še dodatne usluge. Z ozirom, da so plače zelo občutljivo področje, lahko morebitno nenadno odsotnost ljudi, ki pri naših uporabnikih delajo plače, za čas odsotnosti zapolnimo z našimi ljudmi. Tako proces izdelave plač ni nikoli moten, podjetje pa ima na področju plač vedno rezervno osebje!

Modul kadrovska evidenca je namenjen vodenju kadrovskih podatkov zaposlenih. Omogoča vnos različnih podatkov o zaposlenem, shranjevanje dokumentov, nastavljanje obvestil in opomnikov, izračunavanje dopusta in vse ostalo.

Osnovne funkcionalnosti:

 • Vnos vseh možnih podatkov o zaposlenem.
 • Hramba elektronskih dokumentov za posameznega zaposlenega.
 • Evidenca zdravniških pregledov.
 • Evidenca pogodb in listih.
 • Evidenca pooblastil in zadolžitev.
 • Evidenca izobraževanj.
 • Različni opomniki (zdravniški pregledi, izobraževanja …).
 • Vodenje vzdrževanih družinskih članov.
 • Avtomatski izračun dopusta glede na različne kriterije.
 • Vodenje preteklih zaposlitev.
 • Različne statistike in poročila.
 • Priprava in izpis različnih dokumentov (obvestila za dopust, zdravniške napotnice, COVID-19 odločbe …).
 • Obveščanje zaposlenih na e-mail.
 • Popolna sledljivost pri pošiljanju dokumentov preko e-maila.
 • Pošiljanje plačilnih list in odločb za dopust v digitalni obliki.
 • Izpis vseh izpisov v PDF in možnost pošiljanja po e-mailu.

Modul evidenca delovnega časa pride v paketu skupaj s strojno opremo. Namenjen je avtomatskemu vodenju prisostnosti zaposlenih. Lahko se uporablja kot delno ali povsem avtomatizirana “šihtarica”.

Osnovne funkcionalnosti:

 • Strojna oprema.
 • Vnos delovnih časov.
 • Pravila glede odhodov in prihodov.
 • Povezava z drugimi programi (izbira malice, plače, kadrovska evidenca).
 • Različne analize in pregledi.
 • Povezava različnih lokacij v eno celoto.
 • Komunikacija zaposlenega z odgovornim (različna obvestila, dopust …).
 • Izpis vseh izpisov v PDF in možnost pošiljanja po e-mailu.

Modul izbira malice je namenjen avtomatskemu naročilu malice. Modul se v celoti prilagodi potrebam podjetja.

Osnovne funkcionalnosti:

 • Vnos malic.
 • Avtomatski uvoz zunanjih datotek.
 • Izbira malice za posameznega zaposlenega.
 • Avtomatsko naročanje izbranih malic.
 • Evidenca izbir in sprememb.
 • Povezava s programom evidenca delovnega časa (preklic v primeru ne prihoda).
 • Izpis vseh izpisov v PDF in možnost pošiljanja po e-mailu.

Imate dodatna vprašanja?

Imate vprašanje v povezavi s kadrovskimi sistemi ali zgolj potrebujete nasvet pri izbiri pravega programa? Izberite enega od spodnjih načinov in nas kontaktirajte.

KADROVSKI SISTEMI

Le še en korak vas loči do digitalizacije poslovanja

Izpolnite spodnji obrazec in pripravili bomo ponudbo prilagojeno potrebam vašega podjetja.