MATERIALNO IN SKLADIŠČNO POSLOVANJE

Materialno poslovanje je sestavljeno iz štirih podskupin.

Materialno in skladiščno poslovanje

Program je zgrajen modularno, kar pomeni da se deli programa lahko izključijo in po potrebi ponovno vključijo .

MATERIALNI DEL

Zajema dokumente s katerimi skladišcnik evidentira vse dogodke vezane na skladišce. Za to ima na voljo naslednje dokumente:

 • Prevzem;
 • izdaja;
 • prenos;
 • povratnica;
 • reverz;
 • vračilo reverza;
 • dobavnica;
 • inventura;
 • popravek.

 

DROBNI INVENTAR

Drobni inventar je namenjen evidentiranju in sledenju drobnega inventarja . Dokumenti, ki obvladujejo DI so:

 • Prevzem DI;
 • prenos DI;
 • odpis DI.

PROIZVODNI DEL

Proizvodni del je namenjen podjetjem, ki želijo evidentirati dogodke v proizvodnem procesu. Sem spadajo naslednji dokumenti:

 • Interni delovni nalog;
 • zunanji delovni nalog;
 • nalog za izdajo.

KOMERCIALNI DEL

Komercialni del vsebuje dokumente katere komercialisti potrebujejo za delo s kupci. V to skupino sodijo naslednji dokumenti:

 • Predračun;
 • račun;
 • dobropis;
 • bremepis.

AKCIJE

 • Vrednotenje;
 • materialni obračun;
 • prenosi v “Finančno poslovanje”;
 • sestava temeljnice za glavno knjigo;
 • obdelava DI.

PREGLEDI / IZPISI

 • Stanje zalog na dan;
 • izpis trenutne zaloge;
 • izpis cenika;
 • izpis S/N;
 • izpis garancijskih listov;
 • pregled blaga brez gibanja;
 • pregled reverzov;
 • (nivojski) pregled realizacije;
 • pregled delovnih nalogov.

KONTAKTIRAJTE NAS

Zaupajte nam vaše želje in skupaj bomo pripravili ustrezno rešitev!

KONTAKT

SLEDI NAM