PLAČE

SPLOŠNO

S programom obračunavate in izplačate plače in ostale prejemke zaposlenim. Zraven programa, katerega značilnosti bodo opisane v nadaljevanju nudimo uporabnikom še dodatne usluge. Z ozirom, da so plače občutljivo področje morebitno nenadno odsotnost ljudi, ki pri uporabniku delajo plače, lahko za čas odsotnosti zapolnimo z našimi ljudmi tako, da proces izdelave plač ne more biti moten.

OMOGOČA OBRAČUN

 • Plač, nadomestil, stimulacij, dodatkov;
 • Regresa, božičnic, trinajstih plač;
 • Avtorskih honorarjev in pogodbenega dela;
 • Jubilejnih nagrad;
 • Bonitet;
 • Odpravnin;
 • Sejnin;
 • vseh možnih dogodkov povezanih z izplačevanjem v organizaciji …
 • ponovljivost in simulacije obračunov;
 • izplačevanje za več organizacij;
 • vodenje evidenc o različnih vrst ur (dopusti, stari dopusti, ure v dobrem …) po delovnih nalogih;
 • obračun po točkah ali direkten vnos bruta (ali neta);
 • prenos podatkov za banko;
 • prenos podatkov elektronski plačilni promet;
 • podporo za invalidska podjetje, javne zavode, s.p.;
 • dodatno pokojninsko zavarovanje;
 • podporo za detaširane delavce;
 • poročila za obračun dohodnine;
 • M4 obrazce;
 • popolno povezljivost s kadrovsko evidenco;
 • različne evidence, poročila in obdelave podatkov …

KONTAKTIRAJTE NAS

Zaupajte nam vaše želje in skupaj bomo pripravili ustrezno rešitev!

KONTAKT

SLEDI NAM