PROIZVODNJA

Proizvodnja

Prilagojevanje funkcionalnosti, sledljivost, različna planiranja, podpora odločanju, zaloge, integracija v finančno računovodski sistem predstavljajo le majhen delček, ki sestavlja končno rešitev.

Do programa, ki bi ustrezal potrebam vašega podjetja nam manjka zelo malo. Hitra implimentacijo vam zagotavljamo z izkušenim kadrom ter vrhunskimi orodji, s katerimi razvijamo svoje rešitve.

Proizvodnja podjetij je poslovni proces, ki ga je potrebno skrbno zasnovati in nadgrajevati. Je področje, s katerim se ukvarja ekipa specializiranih strokovnjakov različnih panog. Proizvodni proces je grajen modularno in je integriran z ostalimi poslovnimi procesi podjetja (finančno poslovanje, prodaja, kadri….). Omogoča sledenje in pregled stanja v dejanskem času.

Posledica vsega tega je zanesljiv in stabilen poslovni informacijski sistem.

Pomemben členi v obvladovanju proizvodnje so zaloge končnih izdelkov, zaloge polizdelkov, zaloge v obdelavi, zaloge surovin in koordinirani s prodajnim oddelkom. Tako lahko sama prodaja nemoteno sodeluje s proizvodnjo in naročniki izdelkov, saj je poslovni paket integriran z ostalimi procesi (CRM, ERP) in tako omogoča dejansko materialno upravljanje podjetja.

Za nadgradnje paketa in reševanje specifičnih potreb naših uporabnikov smo opremljeni z najboljšimi orodji za izdelavo aplikacij, s katerimi smo do 10 krat hitrejši kot pri delu s klasičnimi orodji in s tem za uporabnika cenejši ter smo mu zares na voljo, ko nas potrebuje.

Poslovni informacijski sistem lahko tudi najamete, zato je spodaj primer izračuna najema z vzdrževanjem in nadgradnjami.

Prav tako opravljamo svetovanje in pripravo projekta nadgradnja informacijskega sistema podjetja s posnetki in analizami stanja s predlogom rešitve, ter REENGENERING podjetja; prosimo vas, da nas za podrobnejše informacije kontaktirajte.

GLAVNI ELEMENTI PROIZVODNIH PROCESOV

1. PLANIRANJE DOBAVE

Integriran in centraliziran poslovni sistem MAPO omogoča preglednost nad celotno dobaviteljsko verigo in tako podpira strateško in taktično planiranje in preglednost nad vsemi dobaviteljskimi aktivnostmi v dejanskem času.

2. PLANIRANJE PROIZVODNJE

MAPO kreira izvršljivo planiranje proizvodnje nameščenih na različnih lokacijah, vključno s kooperanti ter tako izpolni pričakovanja naročnikov. Tako lahko optimizirate potrebo po delovnih sredstvih na temeljih optimizacijskih pravil podjetja za dosego konkurečnosti vaših izdelkov. Srednjeročno in dolgoročno planiranje proizvodnih sredstev zahteva celovit pregled nad materialnim poslovanjem in tako omogoča hitro ukrepanje na tržne zahteve. Dejanske informacije podjetja, celotna preglednost dobaviteljske strukture pripomorejo h pravilnim odločitvam.

3. TERMIRANJE

S terminiranjem se na razmeroma hiter način dobijo podatki o zasedenosti kapacitivnih mest, seznam operacij, število delavcev in potrebe po kooperantih, urejeno po dnevih, tednih in mesecih. Zaradi kompleksnosti se terminiranje lahko prilagodi vsakemu podjetju.

4. MATERIALNO UPRAVLJANJE

MAPO z svojo integrirano modularno zasnovo priskrbi na osnovi podatkov vse informacije glede zalog, surovin, polizdelkov, vodenja skladišč na različnih lokacijah za realizacijo naročil prodajne službe. Ravno takšno obvladovanje proizvodnje, vezano z materialnim upravljanjem in prodajnim oddelkom je ključ preživetja in rasti proizvodnih podjetij.

5. UPRAVLJANJE NAROČIL

Povezati vse prodajne zastopnike podjetja in proizvodnjo je bila naša glavna naloga in z izdelavo še posebnih aplikacij ( kalkulacije,….) smo uspešno integrirali v verigo tudi ta, danes najpomembnejši segment podjetja.

6. KOORDINACIJA

MAPO vsebuje vse module tako imenovanega DIS ( direktorski informacijski sistem) za koordiranje in izvrševanje vseh potrebnih zalog, dobav, proizvodnih naročil, višine cene surovin in končnih izdelkov in omogoča pravočasno ukrepanje na rentabilnost proizvodnje.

7. PROIZVODNO SODELOVANJE

Integriran modularni sestav dejansko poveže vse oddelke podjetja vezane na samo proizvodnjo in preprečuje dvoumnosti ali človeško pozabljivost, saj se zakonski deli poslovanja in tržni deli enostavno ne dajo obiti, saj so vgrajeni že v sam sistem, podporo pa nudi še firma SOFTBASE v obliki vseh nadgradenj informacijskega sistema in po potrebi še s svetovanjem in specifičnimi dodelavami.

KONTAKTIRAJTE NAS

Zaupajte nam vaše želje in skupaj bomo pripravili ustrezno rešitev!

KONTAKT

SLEDI NAM