Klasična blagajna s prejemki, izdatki, blagajniškimi dnevniki, čeki, izpis po bankah, avtomatična sestava temeljnic, povezava s saldakonti in glavno knjigo, itd.