Nobenih dodatnih evidenc ni potrebno voditi. Princip pobiranja podatkov za vse potrebe DDVja poteka preko sistema knjiženj.