Najprej par besed o Glavni knjigi in Saldakontih. Čeprav gre za ločena programa so saldakonti povsem integrirani v glavno knjigo. Gre za specifično rešitev, ki je še nismo srečali pri konkurenci in se je dokazala kot zelo učinkovita. Na tak nacin smo dosegli uporabnost v največjih okoljih, kjer samo na teh dveh programih dela 20 in več ljudi, kot v majhnih okoljih, kjer za vnos podatkov v omenjena programa skrbi en sam človek. Z opisanim sistemom smo se izognili prenosom med programoma s čemer se dejansko izniči možnost napake in nesaldiranost bruto bilance.

Podatki se v program vnašajo preko sistema vmesnih temeljnic, ki se šele s potrditvijo vnesejo v poslovni sistem. Podatke je moč deliti na več nivojev odvisno od zahtev podjetja (npr. poslovna enota, stroškovno mesto, delovni nalog). Veliko različnih pregledov podatkov, možnost izvoza podatkov, sistem računovodskih izkazov, avtomaticno zaključevanje poslovnih let, oboli, kreiranje vec vrst (preko 50) bruto bilanc, medvalutni preračuni, itd.