Poljubno število obrestnih mer, možnost avtomatičnega knjiženja, oblikovna prilagoditev izpisa, razlicni teksti na izpisih, izbira dokumentov, poljubni obračuni.