V dobrih podjetjih se ničesar ne sme prepustiti naključju, zato je planiranje proizvodnje eden temeljnih procesov. Program, ki smo ga razvili v podjetju Softbase, omogoča popolni nadzor nad vsemi proizvodnimi zmogljivostmi. Uporabniku se na osnovi kalkulativnih proizvodnih procesov omogoča planiranje
posameznih kapacitativnih mest (na primer strojev) vključno z delovno silo in potrebnimi surovinami. V sam proces planiranja proizvodnje so neizključljivo povezani domala vsi procesi, ki so potrebni za dobro delovanje, vključno s procesom nabave.

Omogočene so simulacije, povsem prosto, odprto planiranje kot planiranje naročil, prednaročil in nenazadnje samih delovnih nalogov, če plani zanje niso bili narejeni že prej.