Popolna integracija z glavno knjigo izključuje vsako možnost napak zaradi prenosov. Devizni saldakonti, poročila za Banko Slovenije, tečajne razlike, tožbe, opomini, IOPji, pregledi odprtih postavk po razlicnih ključih, stanje odprtih postavk na določen dan, pomoč pri zapiranju dokumentov (iskanje parov), kompenzacije, finančni tokovi, plačilni promet s kompletnim nadzorom in povezavo s kompenzacijami, povezava z elektronskim plačilnim prometom in prenos podatkov o plačilih v sistem saldakontov in glavne knjige, simulacija odlivov in prilivov za vnaprej izbrano obdobje, itd.