V podjetju Softbase d.o.o. smo razvili aplikacijo za modul Kalkulacije, ki omogoča terminerju popolno svobodo pri terminiranju kalkulativnega predračuna. To pomeni, da terminer sam, s svojimi opisi, gradi terminski plan in v njega vključuje postavke, ki so zajete v predračunu.

Iz terminskega plana lahko dobimo podatke o strojih, delavcih in surovinah, ki jih bomo potrebovali. Tako lahko, na primer, marca ugotavljamo kakšne kapacitete strojev, delavcev, surovin in ostalih virov bomo potrebovali prvi teden junija za eno gradbišče ali za celo podjetje.